We are Food 2018 - Waterjaar 2018

21-12-2017

 

E-mail van Gemeente Maasdriel:

 

Beste ondernemers,

 

Uitnodiging inspiratiebijeenkomst Fruitdelta Rivierenland

Maasdriel vormt samen met negen omliggende gemeenten in Gelderland de Regio Rivierenland. We willen innovatie in de regio aanwakkeren en zoeken daarom samenwerking met ondernemers en onderzoekers, onder de naam Fruitdelta Rivierenland.  Via netwerk events gaan ondernemers, onderzoekers en overheden elkaar ontmoeten. Op 15 september a.s. is de tweede bijeenkomst. Hèt moment om uw netwerk in de regio uit te breiden en misschien wel nieuwe businesspartners te treffen! Interesse? Meldt u meteen aan via de uitnodiging die u helemaal (scrollen)onderaan deze mail aantreft.  

 

Regionaal Investeringsfonds

De Regio Rivierenland heeft het Regionaal Investeringsfonds(RIF) opgericht. Op 15 september, tijdens de hierboven genoemde inspiratiebijeenkomst Fruitdelta Rivierenland, wordt het fonds voor de 2e keer opengesteld. Projecten moeten direct bijdragen aan één van de regionale ambities, te weten:

  • Agribusiness: Onze tuinbouw wordt nog meer toonaangevend in Europa;
  • Economie & Logistiek: Wij komen in de top 3 van logistieke hotspots van Nederland;
  • Recreatie & Toerisme: Wij bereiken een jaarlijkse omzetgroei van 5%.


MKB-Ondernemers en ondernemende inwoners met goede projectplannen en eigen kapitaal kunnen een beroep doen op het Regionaal Investeringsfonds. De steun uit het Regionaal Investeringsfonds komt niet alleen in euro’s, maar ook in de vorm van kennis, ervaring en praktische hulp.

Meer informatie (o.a. de criteria) kunt u hier terugvinden: www.fruitdelta.nl/regionaal-investeringsfonds/

 

Aansluiten bij We Are Food 2018

Noord-Brabant organiseert in 2018 het themajaar “We are Food”. Tijdens dit event staat heerlijk, eerlijk en vindingrijk eten centraal. De buurgemeente Den Bosch heeft op Maasdriels initiatief ruimte gegeven aan Bommelerwaardse ondernemers om mee te doen aan Food2018 in het programma van Den Bosch. Heeft uw evenement heerlijk, eerlijk en vindingrijk eten in het DNA? En brengt u jouw project, idee of evenement graag onder de aandacht? Dan is We Are Food iets voor u! U kunt uw evenement en of project aanmelden voor 5 oktober via t.ooijevaar@maasdriel.nl, onder de noemer We Are Food 2018. Meer informatie kunt u vinden op www.wearefood.nl/.

 

Nadat de evenementen en projecten geïnventariseerd zijn wordt er contact opgenomen met u (uiterlijk 18 oktober) om verder toe te lichten wat het proces gaat zijn. Uw evenementen en of projecten komen samen met de Zaltbommelse initiatieven in een Bommelerwaards bidboek. Hoe meer u samenwerkt met uw collega-ondernemers in de Bommelerwaard, hoe meer kans u heeft dat uw evenement en of project meegenomen wordt in de programmering.

 

2018 Waterjaar

In 2018 is er in Nederland extra aandacht voor het thema water. Het beleefcentrum van De Nieuwe Afsluitdijk wordt geopend. Daarnaast is het honderd jaar geleden dat de Zuiderzeewet in Nederland werd aangenomen. Voor het NBTC Holland Marketing reden om met het thema water de internationale promotie van Nederland een extra boost te geven. U denkt misschien, is dit voor mij van toegevoegde waarde? Ja! Kent u Giethoorn? Dat was één ondernemer, die water verbond aan haar hotel en zo bussen vol Chinezen naar Giethoorn wist en weet te lokken. Op een lokaler niveau biedt de ontwikkeling van de Bossche Waterweek perspectief! www.bosschewaterweek.nl/. Den Bosch bundelt verschillende maritieme evenementen onder één noemer en heeft als doelstelling jaarlijks 200.000 bezoekers te trekken met dit evenement. Ik wil u zeker de kans niet ontnemen om contacten te leggen met Bossche ondernemers, de organisatie van de Bossche Waterweken en of de gemeente Den Bosch om zo eventueel samen iets op te zetten. http://www.bd.nl/s-hertogenbosch/bossche-waterweek-wil-grootste-evenement-van-de-stad-worden~ae9cd0a9/.

 

Ik hoop jullie 15 september in de Regio te zien.  

Met vriendelijke groet,

 

Tomas Ooijevaar
Bedrijfscontactfunctionaris
Beleidsadviseur Economie, Recreatie & Toerisme

 

 

 

 

 


 
 


Disclaimer   -  Colofon   -   info@vvho.nl