Snelle fietsroute Zaltbommel - Den Bosch mogelijk via Hogeweg

30-03-2018

 

 

----------- PERSBERICHT -----------  

----------- GEMEENTE ZALTBOMMEL -----------

 

 

Geachte van heren van Maasdrielse bedrijfsverenigingen,

  

De provincies Gelderland en Noord-Brabant en de gemeenten Maasdriel, ’s-Hertogenbosch en Zaltbommel werken samen aan  een zogenaamde snelle fietsroute Van Den Bosch naar Zaltbommel. De route loopt grotendeels parallel aan de A2. In onze gemeente langs de Oude Rijksweg in Hedel.

Een belangrijk doel van de fietsroute is het bevorderen van het fietsen. Onder andere gaat het over het woon - werkverkeer. Op die wijze kan de route bijdragen aan het ontlasten van de filedruk op de A2. Ook het Rijk noemt in haar onderzoek naar de A2 tussen Deil en Vught het versneld aanleggen van snelle fietsroutes als een van de oplossingsrichtingen die kunnen bijdragen aan de doorstroming van de A2. 

Bent u benieuwd naar de route en de kansen die de realisering kan bieden, dan kunt u deze bekijken tijdens een inloopavond. Die wordt gehouden in het gemeentekantoor van Zaltbommel aan de aan de Hogeweg 11 aldaar. Het tijdstip is maandag 9 april tussen 19.00 en 21.00 uur. Medewerkers van de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel en provincies Noord-Brabant en Gelderland en de Fietsersbond zijn aanwezig om u te woord te staan.

Ter informatie is hieronder het persbericht bijgevoegd over de route en informatieavond. 

Uiteraard is iedereen van harte uitgenodigd om de inloopbijeenkomst te bezoeken.

 

 

----------- PERSBERICHT -----------  

----------- GEMEENTE ZALTBOMMEL -----------

 

Snelle fietsroute Zaltbommel - Den Bosch mogelijk via Hogeweg

Binnen de gemeente Zaltbommel gaat het voorkeurstracé voor een mogelijke snelle fietsroute tussen de treinstations van Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch via de Hogeweg in Zaltbommel. In Maasdriel gaat de route over het bestaande fietspad langs de oude rijksweg. Wie benieuwd is naar de route in Maasdriel en Zaltbommel is welkom op de inloopavond op 9 april.

 

De provincies Gelderland en Noord-Brabant en de gemeenten Maasdriel, ’s-Hertogenbosch en Zaltbommel werken samen aan deze snelle fietsroute. De route loopt grotendeels parallel aan de A2.

 

Veilig en snel onderweg

Een snelle fietsroute is ingericht om met bijvoorbeeld een fiets of e-bike snel van A naar B te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met de breedte van het fietspad. Gebruikers op deze route hebben voorrang op kruispunten en rotondes. Zo kan iedereen op een veilige en snelle manier gebruik maken van de route.

 

Vier varianten voor Zaltbommel

De provincies Gelderland en Noord-Brabant en de gemeenten Maasdriel, ’s-Hertogenbosch en Zaltbommel lieten een eerste verkenning van de route maken. Hierin stonden voor Zaltbommel vier varianten. De voorkeursroute langs de Hogeweg grenst aan woningen maar kan ook de scholen en de kantoren bedienen. Daarnaast ligt op een groot gedeelte van de route al een vrij liggend fietspad. De andere routes, die zijn afgevallen, zijn de andere westelijke variant via de woonstraten in de Waluwe en twee varianten aan de oostzijde van de A2, via de bedrijventerreinen.

 

Snelle fietsroute door Maasdriel

In de gemeente Maasdriel ligt al een vrij liggend fietspad dat goed in de route past. Dit fietspad wordt aangepast zodat het onderdeel wordt van de snelle route tussen Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch.

 

Fietsroute en varianten bekijken op inloopavond

Wie benieuwd is naar de route in de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel, kan deze bekijken tijdens een inloopavond. Die is op maandag 9 april tussen 19.00 en 21.00 uur op het gemeentekantoor van Zaltbommel. Medewerkers van de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel en provincies Noord-Brabant en Gelderland en de Fietsersbond zijn aanwezig om u te woord te staan.

 

Voorlopig ontwerp route dit najaar verwacht

De gemeenteraad van Zaltbommel besluit naar verwachting in juni over de voorkeursroute in Zaltbommel. De partijen werken samen een voorlopig ontwerp uit voor de route. Naar verwachting is het voorlopig ontwerp in het najaar klaar. Dan is ook meer bekend over de precieze ligging van het nieuwe fietspad, wat veranderd moet worden aan de wegen, kruispunten en rotondes en over de kosten. Met deze informatie maken de betrokken partijen vervolgens afspraken over de financiering en planning. Naar verwachting kan de aanleg van het eerste deel van het traject starten in 2019.

 

Snelle fietsroute draagt bij aan minder filedruk A2

De snelle fietsroute tussen ’s-Hertogenbosch en Zaltbommel kan bijdragen aan het ontlasten van de filedruk op de A2. Ook het Rijk noemt in haar onderzoek naar de A2 tussen Deil en Vught het versneld aanleggen van snelle fietsroutes als een van de oplossingsrichtingen die kunnen bijdragen aan de doorstroming van de A2.

 

 

 


 
 


Disclaimer   -  Colofon   -   info@vvho.nl