Maak je wensen/ideeën kenbaar in een individueel gesprek.

Wil je als lid van de VvHO meepraten over de herinrichting van de kasteelruïne en de omgeving?
Kom dan  woensdag 19 februari om 18.00 uur naar het dorpshuis het Gelre’s End in Hedel.

Meld je aan via het onderstaande formulier:

Aantal personen

7 + 5 =

Namens buro Lubbers ontvingen wij de volgende e-mail:

In opdracht van de gemeente Maasdriel stelt Buro Lubbers een visie voor het gebied rondom de kasteelruïne in Hedel en een voorlopig ontwerp voor het Kasteelplein in Hedel op. Onderdeel van de visie is een ontwerp voor de herinrichting van het terrein waar de kasteelruïne op staat. Ook wordt gekeken naar de kansen die er liggen voor het gebied rondom de ruïne; het Kasteelpark in het centrum van Hedel. Het beoogde eindresultaat is een gebruiksvriendelijk plan dat in samenwerking met inwoners van Hedel en andere betrokken partijen tot stand is gekomen en dat recht doet aan de historische waarde van het oude dorpscentrum.

Samenwerking
In de planvorming werken wij nauw samen met de werkgroep Kasteelplein Hedel en de gemeente Maasdriel. De werkgroep Kasteelplein is al geruime tijd bezig met een nieuwe invulling van het Kasteelplein en heeft al veel informatie verzameld bij alle betrokkenen. De planning is om in mei 2020 de visie op het Kasteelpark en het ontwerp van het Kasteelplein af te ronden en te presenteren aan alle betrokken bewoners. Om de visie vervolgens in te dienen bij de raad.
 
Praat u mee?
Buro Lubbers streeft er net als de werkgroep naar om het plan in nauwe afstemming met bewoners en belanghebbenden op te stellen. Daarom gaan wij graag met u in gesprek.

Daarvoor organiseren wij twee momenten:

1. Interviews
Graag nodigen we individuele belanghebbenden en vertegenwoordigers van stichtingen en verenigingen, die direct betrokken zijn bij toekomstige ontwikkelingen in en rondom het Kasteelpark, uit voor een interview. We gaan één op één met u in gesprek om te horen wat uw ambitie, wensen en ideeën zijn voor het gebied. Uw inbreng nemen wij mee bij het opstellen van de visie voor het Kasteelpark en het voorlopig ontwerp van het Kasteelplein.

2. Inloopavond voor het Kasteelpark en het Kasteelplein
Tijdens een openbaar inloopmoment in het dorpshuis worden alle mogelijk geïnteresseerden uitgenodigd om een reactie te geven op de eerste schetsen en beelden voor het Kasteelpark en het Kasteelplein. Reageren kan tijdens de avond op verschillende manieren. Aanwezigen kunnen ideeën en suggesties via post-its op de posters met de schetsen en sfeerbeelden achterlaten. Ook zijn de leden van het ontwerpteam, de werkgroep Kasteelplein en de gemeente Maasdriel aanwezig om met u van gedachten te wisselen.

Uitnodiging interviews
Graag gaan wij met u individueel in gesprek op woensdag 19 februari om 18.00 uur in dorpshuis Gelre’s End in Hedel. Tijdens het gesprek zijn medewerkers van Buro Lubbers aanwezig. Ook is de projectgroep Kasteelplein Hedel vertegenwoordigd.

Aanmelden
Wilt u ons zo spoedig mogelijk laten weten of u aanwezig kunt zijn en/of wie uw vereniging kan vertegenwoordigen op het geplande tijdstip?

Wilt u telefonisch contact?

 

Bel dan met 06 23994457, Anthony van Venrooij

VvHO
Akkerseweg 17
5321 HG Hedel

info@vvho.nl