Afsluiting Oude Rijksweg

14-09-2015 - Hedel

Alle inspanningen van de VVHO ten spijt, tot een kort geding aan toe, hebben er niet toe geleid dat de afsluitig van de Oude Rijksweg uitgesteld/verkort wordt.

Dit betekent dus dat de Gemeente Maasdriel a.s. maandag 14 september start met de werkzaamheden en de Oude Rijksweg (en brug) dan voor een periode van zes weken (t/m 23 oktober) afgesloten wordt.  De gemeente heeft wel een oplossing voor het langzaam verkeer is gevonden. Toegang via de brug van en naar ’s-Hertogenbosch blijft voor hen mogelijk. 

Wij kunnen nog niet aangeven op welke gronden de uitspraak tot stand is gekomen en waarom onze vordering is afgewezen. Vanwege vakantie van de rechter volgt de motivering binnen nu en drie weken (begin oktober). 

Op dit moment kunnen wij niets meer doen dan afwachten. Zodra wij de motivatie hebben ontvangen, zullen wij u hierover in kennis stellen.

Vanzelfsprekend zal er in de tussentijd nog wel overleg met de gemeente plaatsvinden om te bespreken welke maatregelen, nog genomen kunnen worden om de pijn te verzachten. 

Met betrekking tot de wegwerkzaamheden heeft de Gemeente Maasdriel de informatie op www.ouderijksweghedel.nl aangepast. U treft hier een persbericht van 10 september aan met algemene informatie. Daarnaast staat in een apart bericht vermeld hoe men voor langzaam verkeer een toegangspasje aan kan vragen. 

 

 

 

 


 
 


Disclaimer   -  Colofon   -   info@vvho.nl