Op bezoek bij ... Out of Office Support

23-07-2012

Naam bedrijf: Out of Office Support

Naam contactpersoon: Hanneke Bertens

Adres: Veldweg 6J Hedel

Website:www.o3s.nl

 


foto: links Hanneke Bertens, rechts Linde van Rijsewijk

 

1. U bent ondernemer sinds?

In 2007 is Hanneke als zelfstandig ondernemer gestart.

 

2. Wie/wat heeft ervoor gezorgd dat u ondernemer bent geworden?

Hanneke is bij haar vorige werkgever door een medecollega geattendeerd op het feit dat ze graag wil verbeteren, ontwikkelen en wil helpen. Na 10 jaar als manager op een administratieve afdeling te hebben gewerkt, werd het haar duidelijk dat ze daar haar ontdekkingsreis niet kon starten. Zo is Hanneke in 2007 als zelfstandig onderneemster gestart met het organiseren en uitvoeren van administratieve en secretariële activiteiten voor mede ondernemers. De diversiteit welke ze binnen deze activiteiten uitvoert zorgt ervoor dat ze haar passie in haar werk kwijt kan.

 

3. Wat zijn op dit moment projecten die u bezig houden of projecten die u zojuist heeft afgerond?

Op dit moment, en eigenlijk ieder moment, zijn er constant lopende projecten waaraan Out of Office Support haar volledige aandacht besteed. Naast de telefoonservice welke ze aanbied aan ondernemers die continu bereikbaar willen zijn en dit niet altijd zelf kunnen, heeft Out of Office Support onlangs ook een leden database gecreëerd. Tevens heeft Out of Office Support mailinglists gemaakt voor diverse bedrijven die meegaan met de digitale nieuwsverspreiding.

Naast deze bovengenoemde projecten is er toch een project wat Hanneke persoonlijk erg aanspreekt. Het betreft een project waarbij een gehele handmatige administratie gestructureerd en omgezet wordt door middel van hulpmiddelen als bijv. Excel in een geautomatiseerde en vereenvoudigde administratie. Hierbij geeft Hanneke aan dat ze begrijpt dat sommige klanten nog niet in een volledig geautomatiseerde administratie willen geloven maar dat het middels hele simpele programma’s veel tijd en energie bespaart. 

 

4. Heeft u zicht op een volgend interessant project en zo ja, wat vormt dit project tot een interessant project?

Een heel interessant project waar Hanneke op dit moment mee van start is gegaan is het oprichten van een nieuwe netwerkvereniging genaamd Netwerk A2. Het doel van deze vereniging is dat deelnemende leden bijdragen aan acquisitie. Een netwerkvereniging die er echt is om elkaar te leren kennen en om zakelijk te kunnen profiteren van elkaars netwerk. 

Door kruisbestuiving met andere geïnteresseerde personen is dit idee tot stand gekomen. Er was een idee en dat is binnen hele korte tijd uitgewerkt tot een werkende vereniging.

Hanneke vindt het interessantste element dat deze vereniging binnen 4 weken een professionele vereniging is geworden compleet met statuten en een reglement.  Ze heeft hier ook vele verschillende elementen uit haar onderneming toe kunnen passen, zoals het opzetten van een administratie/ledendatabase/organisatie/mailing etc.

 

5. Wat is op uw werkgebied een bepaalde trend waar u als ondernemer in mee gaat?

Volmondig: communicatie via internet.

Door gebruik van digitale middelen als internet, email en tegenwoordig de social media als Twitter en Facebook moeten we met de tijd mee. 

Daarnaast is de trend dat alles digitaal vastgelegd wordt. De gehele administratie zal tegenwoordig gedigitaliseerd worden. Dit heeft als voordeel dat het sneller en efficiënter zal werken.

 

6. Wellicht doet u met uw bedrijf iets op duurzaam gebied, kunt u benoemen wat?

Door alles digitaal uit te werken is het papier en toner verbruik bij Out of Office Support nihil. Alles wordt via de mail of computerprogramma’s waarbij op afstand gewerkt kan worden gecommuniceerd. Tevens wijst Hanneke ons erop dat door haar manier van werken er geen reiskilometers gemaakt worden en dat er binnen een bedrijf minder werkplekken nodig zijn.

 

7. Wat is uw doelstelling binnen de komende vijf jaar?

Het combineren van de uitvoering en advies. Graag zou Hanneke op kantoor van Out of Office support 3 tot 4 personeelsleden willen hebben waardoor ze zelf part time het gedeelte advies en part time het gedeelte uitvoering op zich kan nemen. Zo kan ze haar persoonlijke drijfveren verbeteren/ontwikkelen/helpen combineren.

 

8. Wat is de reden dat u lid bent van de VVHO?

Belangrijkste reden voor Hanneke is dat ze graag met medeondernemers uit Hedel wil kijken naar wat je voor elkaar en voor het ondernemersklimaat kunt betekenen. Tevens vindt Hanneke het interessant te weten wie haar medeondernemers uit Hedel zijn waardoor het netwerkaspect ook een reden is.

 

Dit interview is gehouden door Linde van Rijsewijk van Linde Interieur.

 

 

 

 


 
 


Disclaimer   -  Colofon   -   info@vvho.nl